Informacja dotycząca praktyk:

Wzór umowy o praktyki z zakładem pracy

Dzienniczki praktyk mogą Państwo odbierać w sekretariacie szkoły.

Plany zajęć, forma szkolna:

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej: ATV_Z1_I, ATV_Z1_II, ATV_Z1_I/II, ATV_Z3A, ATV_Z3B,

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: TB_Z1_I, TB_Z1_II, TB_Z1_I/II, TB_Z3_I, TB_Z3_II, TB_Z3_I/II, TBz_Z2,

Technik eksploatacji portów i terminali: TP_Z3_I, TP_Z3_II, TP_Z3_I/II,

Technik informatyk: TI_Z1, TI_Z3A, TI_Z3B, TIz_Z2, TIz_Z4,

Technik pojazdów samochodowych: TPS_Z1_I, TPS_Z1_II, TPS_Z1_I/II, TPS_Z3B, TPS_Z3C, TPSz_Z4,

Technik rachunkowości: TR_Z1A, TR_Z1B, TR_Z3, TRz_Z4,

Technik teleinformatyk: TTi_Z1, TTi_Z3,

Plany zajęć, forma kursowa:

Kurs kwalifikacyjny - elektryk: K_E7_Z1, K_E7_Z3, K_E8_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - energetyk: K_E22_S1,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_A20_Z1A, K_A20_Z1B, K_A20_Z2A, K_A20_Z2B, K_A20_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - kucharz: K_T6_Z1_I, K_T6_Z1_II, K_T6_Z1_I/II,

Kurs kwalifikacyjny - ślusarz, Piotrków T.: K_M20_P_S1A, K_M20_P_S1B,

Kurs kwalifikacyjny - ślusarz, Radomsko: K_M20_R_S1A, K_M20_R_S1B,

Kurs kwalifikacyjny - monter urządzeń sanitarnych: K_B9_Z1_I, K_B9_Z1_II, K_B9_Z1_I/II,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających: K_M19_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających, Piotrków T.: K_M19_P_S1A, K_M19_P_S1B, K_M19_P_S1C,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających, Radomsko: K_M19_R_S2A, K_M19_R_S2B,

Kurs kwalifikacyjny - z zakresu mechatroniki: K_E18_Z2_I, K_E18_Z2_II, K_E18_Z2_I/II, K_E19_Z1, K_E3_Z3,