Informacja dotycząca praktyk:

Wzór umowy o praktyki z zakładem pracy

Dzienniczki praktyk mogą Państwo odbierać w sekretariacie szkoły.

Plany zajęć

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej: ATV_Z2A, ATV_Z2B, ATV_Z2C, ATV_Z4A, ATV_Z4B,

Kurs kwalifikacyjny - elektryk: K_E7, K_E8,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_A20.1A, K_A20.1B, K_A20.2,

Kurs kwalifikacyjny - kucharz: K_T6.2A, K_T6.2B,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających: K_M19,

Kurs kwalifikacyjny - z zakresu urządzeń sanitarnych: K_B8,

Kurs kwalifikacyjny - z zakresu mechatroniki: K_E18, K_E3,

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: TBz_Z1, TBz_Z3, TB_Z2A, TB_Z2D,

Technik eksploatacji portów i terminali: TP_Z2A, TP_Z2B, TP_Z4,

Technik informatyk: TIz_Z3, TI_Z1, TI_Z2A, TI_Z2B, TI_Z4A, TI_Z4B,

Technik pojazdów samochodowych: TPSz_Z3, TPS_Z2A, TPS_Z2B, TPS_Z2C, TPS_Z4A, TPS_Z4B,

Technik rachunkowości: TRz_Z3, TR_Z2A, TR_Z2B, TR_Z4,

Technik teleinformatyk: TTi_Z2A, TTi_Z2B, TTi_Z4,

 © Wykonano przez DEV 36

Pytania dotyczące zajęć prosimy kierować do: szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Aktualizacje i modernizacje: Krzysztof Jaśczak