Informacja dotycząca praktyk:

Wzór umowy o praktyki z zakładem pracy

Dzienniczki praktyk mogą Państwo odbierać w sekretariacie szkoły.

Plany zajęć, forma szkolna:

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej: ATV_Z2, ATV_Z4,

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: TB_Z2, TBz_Z3, TBz_Z1,

Technik eksploatacji portów i terminali: TP_Z4,

Technik informatyk: TI_Z2, TI_Z4A, TI_Z4B, TIz_Z3,

Technik pojazdów samochodowych: TPS_Z2A, TPS_Z2B, TPS_Z4B, TPS_Z4C,

Technik rachunkowości: TR_Z2A, TR_Z2B, TR_Z4,

Technik teleinformatyk: TTi_Z2, TTi_Z4,

Plany zajęć, forma kursowa:

Kurs kwalifikacyjny - elektryk: K_E7_Z2, K_E7_Z4, K_E8_Z1, K_E8_Z3, K_E24_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - energetyk: K_E22_S2,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_A20_Z2A, K_A20_Z2B, K_A20_Z3A, K_A20_Z3B,

Kurs kwalifikacyjny - kucharz: K_T6_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - ślusarz, Piotrków T.: K_M20_P_S2A, K_M20_P_S2B,

Kurs kwalifikacyjny - ślusarz, Radomsko: K_M20_R_S2A, K_M20_R_S2B,

Kurs kwalifikacyjny - monter urządzeń sanitarnych: K_B9_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających: K_M19_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających, Piotrków T.: K_M19_P_S2A, K_M19_P_S2B, K_M19_P_S2C,

Kurs kwalifikacyjny - z zakresu mechatroniki: K_E18_Z3, K_E19_Z2,